GMDC ભરતી 2022

GMDC ભરતી 2022

GMDC ભરતી 2022 : એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અન્વયે ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા લિગ્નાઈટ પ્રોજેક્ટ …

Read more

જીએમડીસી ભરતી 2022 ,વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

જીએમડીસી ભરતી 2022

જીએમડીસી ભરતી 2022 : જીએમડીસી લિમિટેડ લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ – ભાવનગર ભરતી 2022 : ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લીમીટેડ નોકરી શોધી …

Read more

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022 : સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022 માનદ સેવાની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત …

Read more

ONGC ભરતી 2022 @ongcindia.com

ONGC ભરતી 2022

ONGC ભરતી 2022 : ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC) દ્વારા વિવિધ પોસ્ટની 871 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી …

Read more

ICPS ડાંગ ભરતી 2022

ICPS ડાંગ ભરતી 2022

ICPS ડાંગ ભરતી 2022 : સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS) હેઠળ રચાયેલ જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ આહવા-ડાંગ માટે 11 માસના …

Read more

IOCL એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 @iocl.com

IOCL એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

IOCL એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 : ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટીસની કુલ 1535 જગ્યાની ભરતી માટે …

Read more

NHM પોરબંદર ભરતી 2022

NHM પોરબંદર ભરતી 2022

NHM પોરબંદર ભરતી 2022 : નેશનલ હેલ્થ મિશન પોરબંદર દ્વારા કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ, લેબોરેટરી ટેક્નીશ્યન, સ્ટાફ નર્સ પોસ્ટ પર …

Read more