ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022 | અરજી ફોર્મ @digitalgujarat.gov.in

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ગ પ્રી-મેટ્રિક, પોસ્ટ-મેટ્રિકના વંચિત વિદ્યાર્થીઓ અને નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને તેમનો ઉચ્ચ અભ્યાસ …

Read more

ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ હવેથી ઘરે બેઠા મેળવો, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ

ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ હવેથી ઘરે બેઠા મેળવો, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી ધોરણ 10-12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ હવેથી ઘરે બેઠા …

Read more

જાણો ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝ ૨૦૨૨ માં કેવા પ્રશ્નો પુછાય છે. @G3Q.co.in

જાણો ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝ ૨૦૨૨

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝ ૨૦૨૨ : ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝનું આયોજન એવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે કે આ ક્વિઝમાં 3 …

Read more