ધોરણ ૧૦ પાસ ભરતી : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી ૨૦૨૨

ધોરણ ૧૦ પાસ ભરતી

ધોરણ ૧૦ પાસ ભરતી : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત દ્વારા ધોરણ ૧૦ પાસ ઉમેદવાર માટે ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી …

Read more

GIPL Recruitment 2022 : ગુજ ઇન્ફો પેટ્રો લીમીટેડ દ્વારા વિવિધ પદો પર ભરતી

GIPL Recruitment 2022

GIPL Recruitment 2022 : ગુજ ઇન્ફો પેટ્રો લીમીટેડ GIPL એ તાજેતરમાં મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સિનિયર ઓફિસર, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર, સિનિયર સિસ્ટમ …

Read more