ધોરણ ૧૦ પાસ ભરતી : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી ૨૦૨૨

ધોરણ ૧૦ પાસ ભરતી

ધોરણ ૧૦ પાસ ભરતી : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત દ્વારા ધોરણ ૧૦ પાસ ઉમેદવાર માટે ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયે ૧૦ દિવસમાં અરજી કરવાની રેહશે, આ ભરતીની વધુ વિગત નીચે મુજબ છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી ૨૦૨૨ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી ૨૦૨૨ : … Read more

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @iocl.com

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 : ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, IOCL એ તાજેતરમાં 39 જુનિયર ઓપરેટર ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 29.07.2022 પહેલા અરજી કરવી, IOCL ભરતી વિશે વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ લેખ 2022. IOCL ભરતી 2022 : જેઓ IOCL માં જુનિયર ઓપરેટરની નોકરીઓ શોધી રહ્યા છે . શૈક્ષણિક … Read more

GIPL Recruitment 2022 : ગુજ ઇન્ફો પેટ્રો લીમીટેડ દ્વારા વિવિધ પદો પર ભરતી

GIPL Recruitment 2022

GIPL Recruitment 2022 : ગુજ ઇન્ફો પેટ્રો લીમીટેડ GIPL એ તાજેતરમાં મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સિનિયર ઓફિસર, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર, સિનિયર સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઓફિસર અને ઑફિસર ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો ૨૦.૦૭.૨૦૨૨ સુધીમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રેહશે. GIPL Recruitment 2022 : જેઓ Guj Info Petro Limited , GIPL માં મેનેજર અને ઓફિસરની નોકરી … Read more

બેંકોમાં આવી IBPS ક્લાર્ક ભરતી 2022 અરજી કરો 7000 પોસ્ટ માટે @ibps.in

IBPS ક્લાર્ક ભરતી 2022

બેંકોમાં આવી IBPS ક્લાર્ક ભરતી 2022 IBPS ક્લાર્ક 2022 સૂચના 7000 પોસ્ટ | IBPS ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022 | IBPS ક્લાર્ક CRP XII | IBPS કેલેન્ડર 2022 | IBPS ક્લાર્ક પ્રિલિમ્સ | IBPS કારકુન મુખ્ય | IBPS ક્લાર્ક એડમિટ કાર્ડ 2022 બેંકોમાં આવી ક્લાર્કની ભરતી 2022 IBPS ક્લાર્ક ભરતી 2022 : બેંકિંગ અને કર્મચારી પસંદગીની … Read more