વડોદરા GRD ભરતી 2022 @વડોદરા ગ્રામ્યમાં ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022

વડોદરા GRD ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી વડોદરા, વડોદરાના તાબા હેઠળના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળ (જીઆરડી) ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. વડોદરા GRD ભરતી 2022ની વધુ વિગત નીચે આપેલ લેખ તેમજ સત્તાવાર જાહેરાતમાંથી મેળવી શકશો.

વડોદરા GRD ભરતી 2022

વડોદરા GRD ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી વડોદરા ગ્રામ્ય ગ્રામ રક્ષક દળ નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી પદ્ધતિ, મહત્વપૂર્ણ તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022

સંસ્થાપોલીસ અધિક્ષકની કચેરી વડોદરા ગ્રામ્ય, વડોદરા
કુલ ખાલી જગ્યા૨૦૦
પોસ્ટગ્રામ રક્ષક દળ
એપ્લિકેશન મોડરૂબરૂ જમા કરાવાનું રેહશે
છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રશેદ્ધ થયા તારીખથી દિન-૦૫ માં રૂબરૂ જમા કરાવું
સત્તાવાર વેબસાઇટspvadodara.gujarat.gov.in
ગૂગલ ન્યૂઝ પર અમને ફોલો કરવાઅહી ક્લિક કરો

આ પણ ખાસ વાંચો : નવરાત્રી 2022 ફોટો ફ્રેમ @નવરાત્રી વોટ્સએપ સ્ટેટસ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ધોરણ ૦૩ પાસ કે તેથી વધુનો અભ્યાસનું પ્રમાણપત્ર

વય મર્યાદા

  • ૨૦ થી ૫૦ વચ્ચેની વયમર્યાદા (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર)

રહેઠાણ

  • પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગામનો રહેવાશી (આધાર કાર્ડ, ચુંટણી કાર્ડ, રેશનકાર્ડ વિગેરે)

વજન

  • પુરુષ – ૫૦ કી.ગ્રા
  • મહિલા – ૪૦ કી.ગ્રા.

ઉચાઇ

  • પુરુષ – ૧૬૨ સે.મી
  • મહિલા – ૧૫૦ સે.મી

દોડ

  • પુરુષ – ૮૦૦ મીટર (૪ મિનીટ)
  • મહિલા – ૮૦૦ મીટર (૫ મિનીટ અને ૩૦ સેકન્ડ)

મહત્વની નોંધ : અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

આ પણ ખાસ વાંચો : ધોરણ 10 પાસ IOCL ભરતી 2022 @iocl.com

વડોદરા GRD ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરવી?

ઉપર જણાવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાના રહેણાંક વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશન પરથી જીઆરડી સભ્યોનું ભરતી અંગેનું અરજી ફોર્મ મેળવી, અરજી ફોર્મ ભરી જે – તે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જમા કરવાનું રહેશે.

વડોદરા GRD ભરતી 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા તારીખ દિવસ – ૦૫ માં જે – તે પોસ્ટમાં સ્વ્પ્રમાણિત કરેલ પ્રમાણપત્રો સાથે ફોર્મ રૂબરૂમાં જમા કરાવવા. (જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયા તારીખ – ૨૪.૦૯.૨૦૨૨)

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીંથી વાંચો
અમારા વોટ્સેપ ગ્રુપમાં અહીંથી જોડાવ
વડોદરા GRD ભરતી 2022
વડોદરા GRD ભરતી 2022

Leave a Comment